Hytten ligger i en af Danmarks største private skove - Løvenholmskoven.
Der er mulighed for dejlige traveture i skoven og glem ikke et smut til
søen som ligger smukt i skoven*. Lejrarealet ligger direkte op af skoven
og er på 3000 m2. På området er en stor boldbane, en dejlig stor bålplads
og der er masser af plads til teltlejr. Foran stuehus og sovehus er flagplads
og bænke/borde – et sted der altid ligger i læ og som er et naturligt samlingspunkt.
Som noget nyt er der etableret 2 sheltere som kan bruges af hyttens lejere efter aftale.

*HUSK at overholde reglerne for færdsel i privat skov.
Her et uddrag af  Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse §23

Stk. 5. "I privatejede skove må færdsel til fods og på cykel kun ske ad stier og veje. Der er kun adgang fra kl. 6 til solnedgang, og ophold må ikke finde sted inden for 150 m fra beboelses- og driftsbygninger."